חיפוש משפחות

חדשות אחרונות

חקלאות

על עבודה עברית ומקומה בפרדס חנה

אגודות פרדסים:
אגודת גן דנציג
– הוקמה בשנת 1932ע"י מנחם ברגר עבור מתיישבים מגן דנציג.
אגודת גוש צפון – הוקמה בשנת 1933. אגודה שיתופית להשקיית פרדסי גוש הצפון; אגודת גוש דרום – הוקמה בשנת 1935. אגודה שיתופית להשקיית פרדסי גוש הדרום. מטרותיהן: לספק מים להשקיית הפרדסים, לדאוג לשמירה ולהלחם במחלות ומזיקים.
אגודת הסכר – הוקמה בראשית שנות ה-50 של המאה ה-20.
מטעי פרי הדר
(השגחה) – קיימת משנת 1934 ומאגדת ברובה את תושבי שכונת מגד. תפקידיה: אספקת מים, ארגון שמירה, הדברת מזיקים. ברשות האגודה היה בית אריזה לפרי.
אגודת פרדס – משנת 1935
אגודת נצרים – הוקמה בשנת 1960. חבריה התיישבו בשכונה שנבנתה עבור בני החקלאים תושבי פרדס חנה (כיום: רח' תבור, רח' עצמון). הבתים נבנו ע"י חברת רסקו. כל מתיישב בנחלה קיבל שטח של 20 דונם שמיועד לנטיעת פרדס.
אגודת נחלאות: הוקמה בשנת 1962. חבריה חכרו אדמות חקלאיות בשטח בית העולים לשעבר ממינהל מקרקעי ישראל. 1963 – דנו לגבי המועמדים לחכירה.1964 – אושרה רשמית האגודה השיתופית. בשנת 1968 מנתה האגודה 33 חברים, שבבעלותם היה שטח של 305 דונם. 1969 – נתקבל אישור על הקצבת מים לשטחים הנ"ל. 1991 – פורקה האגודה

בתי אריזה
אפא"י – אגודה שיתופית לפירות א"י בע"מ – הוקמה בשנת 1932. נכללו בה פרדסני המושבה.
מנהלת ומתפעלת  בית אריזה לשיווק פרי הדר ונתינת שרותים  מסויימים של עיבוד פרדסים.
פרי שומרון – בית אריזה לאבוקדו. ממשיך לפעול (2015)
בית הקירור בפרדס חנה

קרקעות