חיפוש משפחות

חדשות אחרונות

זכרונות עולים בעשור הראשון

מירי אורן: ילדות בעיר המפרץ

זכרונות מירי אורןאמא הייתה מאוד ציונית, בעלת תושיה, מרץ ושמחת חיים, וזה השפיע עלינו. אבל "אבא לא סלח לה מעולם על שלא נעתרה לחזור לתוניס או לפחות לצרפת". פה בארץ ההורים תמיד היו עניים, וכבודו העצמי לא הניח לו מעולם להיות נתמך סעד. הוא עבד קשה תמיד ואיפשר, למרות הקושי הכלכלי, לימודים וחינוך טוב לילדיו.

מסלולי טיול

https://amiramorenbikes.com/2017_0419_einshemer_givatada_pardeshana/