חיפוש משפחות

חדשות אחרונות

תל אלון

הימים ימי העליה השלישית: קיבוצים, מושבים ואפילו מושבות פיק"א, כולם מתישבים במסגרות מאורגנות, יש סיוע של המוסדות והכל נמצא מבוקר מלמעלה. המושבה רחובות היתה "בית ועד" להתישבותה חקלאית לסוגיה. בשנת 1927 מופיעים שלושה אנגלו-סכסים, קצת כסף בכיסם, ומבקשים לרכוש קרקע: שמואל (מולה) שליט, אלפרד קאופמן וקסלר. הפגישה הראשונה עם פקיד של פיק"א מסתיימת בהמלצה לנסוע מכאן מהר, לפני שהשקעתם תאבד. גם חברים צוחקים מהם. אחד החברים מציע למולה לקנות גמל לצרכי תחבורה אישית…
למרות ההסתייגויות הם מכשירים עצמם בפרדס גוטהילף ברחובות (כיום: אתר הפרדסנות ע"ש מינקוב) ומוצאים קרקע ב"רביה", היא פרדס חנה היום. ב- 1928 הם רוכשים אדמות וקוראים למקום תל אלון. קאופמן היה המקצוען, בעל הידע החקלאי מביניהם. קסלר היה איש הרוח. ביחד שלושתם נוטעים פרדסים וקודחים בארות מים. קאופמן ושליט בונים את בתיהם ומקימים משפחות (על בית קאופמן ראו כאן). פחות מעשור לאחר עלייתם על הקרקע, קסלר ויתר, ארז חפציו ועזב לאנגליה.
קאופמן ושליט המשיכו בעיבוד הפרדסים והקמת משקים חקלאיים. לקראת הקמת מדינת ישראל עזב גם קאופמן את הארץ.
מולה שליט, האיש התמים, חי בתל אלון כפרדסן עובד אדמה 70 שנים. הוא השאיר לצאצאיו את תל אלון פנינת הטבע.
בשנת 1932 נטמעה תל אלון בשטח המושבה פרדס חנה.

שלט על קיר בית שליט, תל אלון