חיפוש משפחות

חדשות אחרונות

תערוכה מעבודותיו של מרק יודל מוצגת בבית הראשונים עד אחרי חנוכה.  אוצרת: דנה בהרב.
מדברי האוצרת: "מרק יודל הוא אמן קרמיקה. התערוכה הנוכחית מתאפיינת במבט אל העבר, באמצעות נטילת שברי חרס עתיקים הנאספים  מן הים. החרסים הינם שרידי כלים אשר נוצרו במרחבי זמן בלתי ידועים על ידי אומנים לא מזוהים. אלה הם חלקי כלים, אשר סיימו את תפקידם הראשוני בעולם והתפזרו אל הרוח והגלים. מרק אוסף את החלקים אל מרחבי הסטודיו שלו ומעבד כל חלק לגופו. בעצם לקיחתם והשמשתם מחדש נוטל מרק פיסת היסטוריה ומייצר לה היסטוריה חדשה, מלטף את המקום  ממנו באו, ובורא להם כסות. הוא מתעכב על מהותם ומשגר אותם אל תוך מהות חדשה. בעצם ההשתהות על כל חלק וחלק, בחינת החיבור ומציאת המהות החדשה, לא ניתן אלא לתהות על קנקנו של כל חלק וגילגולו החדש.
רפלקציה הינה התייחסות עצמית בו משפט מתייחס אל עצמו במישרין או בעקיפין. הד – המחזיר או משקף צליל זמן-מה לאחר שמיעתו.
במעשה האיסוף עוצר מרק לתהות על המשמעות  והשימוש הראשוני. בעיבוד מחדש ובהענקת משמעות דקורטיבית, אמנותית חדשה להם,מהדהד אותם מרק לחיים, אלינו, אל קהל הצופים, תוך הישענות נוסטלגית משולבת בנוכחותם החדשה."