חיפוש משפחות

חדשות אחרונות

לקראת יום האשה (8/3/2023) אנו מזמינים אמניות ואמנים להציע לנו עבודה/ות לתערוכה.
החומרים שיובילו את התערוכה יהיו בדים, רקמות, צמר, לבד, בגדים מפורקים, חרוזים, כפתורים.
על היצירות לעמוד בקריטריונים של אמנות.
נא לפנות אל חוה שומר – 052-3180221
מועד אחרון להגשה – סוף ינואר 2023.
ההזמנה היא לנשים וגברים מכל האיזור.