חיפוש משפחות

חדשות אחרונות

שירותים אזרחיים

בול מהאינטרנטהדואר – הכתובת למכתבים היתה: פרדס חנה ליד כרכור. גרשוני האופה היה בא יום יום רכוב על חמורו עם שני ארגזי הלחם כשבאחד מהם נמצא שק הדואר אותו הניח בבית רדזיבסקי ובמקביל לקח עמו את הדואר למשלוח מהמושבה. בשעות הערב התושבים היו באים לשאול על מכתבים שהגיעו ולמסור מכתבים למשלוח. שרה, בתו של זלצר, מספרת על יוזמה מקורית של אביה, שקיבל אל מזכירות הוועד את הדואר ובנותיו חילקו אותו: "כתבנו  על דפי מכתבים את המלים 'אין דבר העומד בפני הרצון'. מכתב כזה בתוך מעטפה סגורה נשלח ע"י אנשים מפרדס-חנה שנסעו לתל אביב או לחדרה או לירושלים, לכתובות מתאימות בפרדס-חנה, להוכיח כי פרדס-חנה זקוקה לבית דואר משלה"…

בנק הלוואה וחסכון  זכרון יעקב נוסד בשנת 1906. בשנת 1931 החל לפעול גם בפרדס חנה. המשרד היה פתוח לקהל בתחילה רק שעתיים ביום בשעות הערב. עם גידול מספר התושבים וחברי אגודה נוספו שעות העבודה בסניף. ב- 1936 עבר הסניף לבנין שנבנה לשם כך והיה פתוח לקהל משעה 8:30 עד 12:00 ומשעה 4 אחה"צ עד 6:30. בשנת 1974 נרכש בנק הלוואה וחסכון ע"י בנק לאומי .

ארגון אמהות עובדות – ארגון התנדבותי שהפך ברבות הימים לארגון נעמ"ת