חיפוש משפחות

חדשות אחרונות

סדרי השלטון המקומי בפרדס חנה

בשנת 1929 נבחר באסיפה המייסדת של כל תושבי פרדס-חנה ועד מושבה כללי, שהוטל עליו לנהל את כל העניינים הציבוריים הכלליים הנוגעים למושבה כולה. לוועד נבחרו חמישה חברים לכהונה בת שנה וחבריו פעלו בהתנדבות. מידע על הבחירה הנ"ל נשלח לחברת פיק"א.

האספה הכללית היוותה מוסד עליון של המושבה והיא נערכה פעמים בשנה. הועד הנבחר בחר יו"ר, גזבר ומזכיר, ומינה ועדות לכל ענפי פעולתו. בנוסף הוא נתן רישיונות לעסקים. כמו כן הוא מייצג את המושבה לפני המוסדות הלאומיים ולפני השלטונות. על המוכתר לעבוד בהסכמה הדדית עם הועד. הועד התכנס לישיבה אחת לשבוע. בשנת 1935, עם גידול האוכלוסייה, הורחב הועד למועצה שמנתה 11 נבחרים, מתוכם שלושה שהיוו את הועד הפועל: יו"ר, סגן וגזבר. בשנת 1937 הגיעה פניה למועצה להפוך למועצה מאושרת ע"י הממשל הבריטי דאז. כידוע בקשה זו לא נענתה ומועצת פ"ח הפכה למאושרת ע"י הממשל רק עם קום המדינה בשנת 1948. הטקס נערך באוקטובר 1949.

במועצה פעלו 15 ועדות משנה: 1) המועצה. 2) הועד הפועל. 3) ועדת תקציב והערכה. 4) ועדת ערעורים. 5) ועדת בריאות. 6) ועדה לעזרה סוציאלית. 7) ועדת תרבות. 8) ועדת בקורת. 9) מוכתר. 10) מועצה דתית. 11) ועדה חקלאית. 12) חבר השופטים. 13) ועדת פיתוח. 14) ועדת ארכיון. 15) הועד המפקח.

התקנון של המושבה פרדס חנה – נכתב ב- 22.4.1930
בחירות: זכות בחירה אקטיבית לכל תושב מגיל 20 ומעלה. רק לאחר מגורי קבע של שנתיים בישוב ובתנאי ששילם מסים.
האסיפה הכללית מהווה המוסד העליון של המושבה. האסיפות מתחלקות לרגילות ולבלתי רגילות והן מתכנסות פעמיים בשנה. סדר היום של האסיפה הראשונה: דו"ח הועד, הצעת תקציב, בחירת ועדת בחירות וקביעת יום הבחירות ושונות. באסיפה הכללית השניה : דו"ח הועד, אישור מועמדים ודו"ח ועדת הבחירות ושונות.

בחירות למועצת פרדס-חנה בשנת 1939 
הרשימות:
החרדים
בלתי מפלגתיים
החקלאים
הפועלים
התאחדות האיכרים
סוג ה' ושכונות תל-צבי

מידע על פרדס חנה שנשלח למרכז השלטון המקומי בשנת 1958: המושבה קיבלה מעמד מוניציפאלי בשנת 1949. בשנת 1948 מנתה האוכלוסיה 2,800 נפש. בשנת 958) גרו בה 7,300 נפש. כתובת המועצה המקומית: פרדס חנה, ת.ד. 22, טלפון 2. גובה המקום 72מ' מעל פני הים. יש חוזה קולקטיבי עם קופת חולים כללית המקיימת במקום 2שתי מרפאות. התעשייה בישוב: מפעל למשקאות קלים, מפעל לפלסטיקה, נגריות ומסגריות. במושבה שני בתי מלון.