חיפוש משפחות

חדשות אחרונות

משפחת בנדס

מראשוני כרכור
התישבו בשנת 1926

נתן

ארץ מוצא:
מקצוע:

עדה

ארץ מוצא:
מקצוע:

סיפור המשפחה

משפחת בנדס: עדה ונתן – ילדים: אלכסנדר, מוריס
משפחת בנדס – אהרון אב המשפחה ושני בניו, אברהם ונתן, היגרה מפולין ללונדון, וכבר ב- 1913 היה אהרון מראשוני הרוכשים מניה ב"אחוזה". בלונדון התפרנסו מחייטות.
כל משפחת בנדס, אשר מנתה 10 נפשות, עלו ארצה לכרכור מלונדון בשנת 1926.
תחילה באו לכרכור האב נתן ואחיו מוריס וזאב, עם אלכסנדר, בנו של נתן, בשנת 1925, לראות מה ניתן לעשות בה. לאחר שהסתכלו בחדרה הקרובה החליטו כי תכנית מעשית היא נטיעת פרדס. לסבא אהרון ולדוד אברהם היו מניות ב"אחוזה", וביחד נצטרפו להם 400 דונם. החליטו לעלות ארצה לכרכור. האב חזר ללונדון לחסל את עסקיו ולארגן את המשפחה, והבן החל לבנות בית בן שתי קומות בכרכור. לאחר שהמשפחה התחברה כאן גרו בביתם ועבדו בעבודות חוץ שונות, מנטיעת ביצה ועד לסלילת כביש מתחנת הרכבת לחדרה, וגם בנטיעת השדרה של המושבה החדשה של פיק"א – פרדס חנה.
נתן בנדס העמיד אוטובוס קטן של 9 מקומות לקשר עם תחנת חדרה, ולאחר כמה שנים החליפו לאוטובוס גדול יותר, עד שבא "אגד" וקיבל את השירות במושבה. הוא שירת בצבא הבריטי, והיה חבר ועד המושבה, שהוקם באוקטובר 1927.
אלכסנדר התחתן בכרכור, אך נדד למקומות אחרים כדי למצוא פרנסה. האב, האם והאח מוריס נשארו בכרכור. אלכסנדר זוכר אבנים שיידו בהם תושבי טול כרם כאשר עברו דרכה בשנת 1929 הסוערת.
בנדס תרם את הכסף הראשון לרכישת רובה, נוסף לרובה שנשאר מקבוצה שעזבה.
בחורף 1929 הגיעו לכרכור חמישה שוטרים אנגלים ובחרו למושבם את בית אחוזה. בית הספר הועבר אז מבית אחוזה זמנית לבית בנדס, וצעירי המושבה התאמנו בסתר בנשק במרתף ביתו של נתן בנדס.

משפחת בנדס: עדה ונתן – ילדים: אלכסנדר, מוריס
משפחת בנדס – אהרון אב המשפחה ושני בניו, אברהם ונתן, היגרה מפולין ללונדון, וכבר ב- 1913 היה אהרון מראשוני הרוכשים מניה ב"אחוזה". בלונדון התפרנסו מחייטות.
כל משפחת בנדס, אשר מנתה 10 נפשות, עלו ארצה לכרכור מלונדון בשנת 1926.
תחילה באו לכרכור האב נתן ואחיו מוריס וזאב, עם אלכסנדר, בנו של נתן, בשנת 1925, לראות מה ניתן לעשות בה. לאחר שהסתכלו בחדרה הקרובה החליטו כי תכנית מעשית היא נטיעת פרדס. לסבא אהרון ולדוד אברהם היו מניות ב"אחוזה", וביחד נצטרפו להם 400 דונם. החליטו לעלות ארצה לכרכור. האב חזר ללונדון לחסל את עסקיו ולארגן את המשפחה, והבן החל לבנות בית בן שתי קומות בכרכור. לאחר שהמשפחה התחברה כאן גרו בביתם ועבדו בעבודות חוץ שונות, מנטיעת ביצה ועד לסלילת כביש מתחנת הרכבת לחדרה, וגם בנטיעת השדרה של המושבה החדשה של פיק"א – פרדס חנה.
נתן בנדס העמיד אוטובוס קטן של 9 מקומות לקשר עם תחנת חדרה, ולאחר כמה שנים החליפו לאוטובוס גדול יותר, עד שבא "אגד" וקיבל את השירות במושבה. הוא שירת בצבא הבריטי, והיה חבר ועד המושבה, שהוקם באוקטובר 1927.
אלכסנדר התחתן בכרכור, אך נדד למקומות אחרים כדי למצוא פרנסה. האב, האם והאח מוריס נשארו בכרכור. אלכסנדר זוכר אבנים שיידו בהם תושבי טול כרם כאשר עברו דרכה בשנת 1929 הסוערת.
בנדס תרם את הכסף הראשון לרכישת רובה, נוסף לרובה שנשאר מקבוצה שעזבה.
בחורף 1929 הגיעו לכרכור חמישה שוטרים אנגלים ובחרו למושבם את בית אחוזה. בית הספר הועבר אז מבית אחוזה זמנית לבית בנדס, וצעירי המושבה התאמנו בסתר בנשק במרתף ביתו של נתן בנדס.

קישור לאתר משפחתי חיצוני:

גלריית תמונות


  • בנדס נתן ועדה