חיפוש משפחות

חדשות אחרונות

משפחת בדש

מראשוני כרכור
התישבו בשנת 1951

זבולון

1974–1884

ארץ מוצא: גרודנו, בלרוס
מקצוע:

רחל

ארץ מוצא:
מקצוע:

סיפור המשפחה

זבולון בדש, אחיו של אבי משה, נולד בגרודנו בבלרוס בשנת 1884 נפטר בכרכור ב-1974. זבולון, בנם של חנה לבית לוביץ ואברהם בדש.
לחנה ואברהם נולדו 11 ילדים, 6 בנות ו-5 בנים. 3 בנות נפטרו בנעוריהן. סבי היה צבעי במקצועו, הפרנסה לא היתה בשפע, אבל אוכל לא חסר הודות לחריצותם של בני הבית. הם גידלו ירקות על אדמתם וטיפחו בוסתן, דגים היו בשפע בנהר ניימן שעבר בשולי העיר. בחורף, כשהנהר קפא, היו חוצים אותו במזחלות שבנו במו ידיהם, ואספו ביער עצים לחמם את ביתם. הילדים למדו ב"חיידר", זבולון בלט בהישגיו בלימודים והרבנים התייחסו אליו כעילוי. הפוגרומים מעת לעת, שבאחד מהם נרצחה אחותו התאומה של דודי יהושע, והמצב הכלכלי הדחוק, הביאו את ההורים להבין שמקומם אינו בגולה והמטרה היתה להגיע לארץ ישראל. הצעד הראשון להשגת המטרה הוא השכלה רחבה נוסף ללימודי הקודש, רכישת השפה העברית וכמובן גם לא לוותר על רכישת ממון. הם שלחו את זבולון לאנגליה לקרובי משפחה. באנגליה הוא מיצה את כישרונו בלימודי כלכלה, ולא זנח את לימודי העברית. כל העת שמר על הקשר עם המשפחה ולקח על עצמו את המשימה לעזור למשפחתו הענפה להגיע לארץ ישראל.
לאחר תום לימודיו נכנס עם שותף לעסקי ברזל, וגם כאן הצליח לא רע. במקום מושבו הוא הצטרף לקבוצת חברים שבחלקה היו בעלי הון רב וחלקם בעלי עסקים קטנים. הם שמו להם למטרה לקנות קרקעות בארץ ישראל ולהתיישב בה.
באותו זמן נרכשו אדמות כרכור על ידי הכשרת הישוב בראשותו של ארתור רופין. המימון הראשוני היה בעזרתו של רוטשילד כהלוואה. הוא דרש בחזרה את כספו ושוב חיפשו מימון לרכישת גוש האדמה הגדול. הפעם האדמה נמכרה לשלושה גורמים: חברת אחוזת לונדון, שלזינגר-מיליונר מרוסיה והועד האודסאי.
הראשון לממש את הרכישה היה שלזינגר, שהתחיל בבניין חווה חקלאית בשם אבן יצחק, שלא עלתה יפה. בסופו של דבר שלזינגר ירד מנכסיו בגלל המהפכה ברוסיה, ומכר את חלקו באדמה לגורמים שונים. האדמה של הועד האודסאי נמכרה עם אדמות שלזינגר.
את הקרקע שנרכשה על ידי חברת אחוזת לונדון לא ניתן היה ליישב בגלל מלחמת העולם הראשונה וכיבוש ארץ ישראל על ידי הבריטים, רק עם תום המלחמות התחיל תהליך התיישבות על אדמות אלה.
זבולון, שהיה אזרח בריטי, עזר בהשגת ויזות כניסה לארץ ישראל. ראשון הבאים היה אבי משה, אחריו אחיו מאיר, יהושע ואליהו-דוד ואחיותיהם דבורה והדסה. באו גם בני הדודים משפחת לוביץ ורבים מהעיר גרודנו וגם אחרים שמצאו בכרכור מקום להתיישב בו. זבולון ואשתו רחל עלו לארץ ישראל בשנת 1951, בנו את ביתם בכרכור וגרו בו עד יום מותם.
14.7.2016 חוה אוסטר, בתו של משה בדש, ממייסדי מושב כרכור

זבולון בדש, אחיו של אבי משה, נולד בגרודנו בבלרוס בשנת 1884 נפטר בכרכור ב-1974. זבולון, בנם של חנה לבית לוביץ ואברהם בדש.
לחנה ואברהם נולדו 11 ילדים, 6 בנות ו-5 בנים. 3 בנות נפטרו בנעוריהן. סבי היה צבעי במקצועו, הפרנסה לא היתה בשפע, אבל אוכל לא חסר הודות לחריצותם של בני הבית. הם גידלו ירקות על אדמתם וטיפחו בוסתן, דגים היו בשפע בנהר ניימן שעבר בשולי העיר. בחורף, כשהנהר קפא, היו חוצים אותו במזחלות שבנו במו ידיהם, ואספו ביער עצים לחמם את ביתם. הילדים למדו ב"חיידר", זבולון בלט בהישגיו בלימודים והרבנים התייחסו אליו כעילוי. הפוגרומים מעת לעת, שבאחד מהם נרצחה אחותו התאומה של דודי יהושע, והמצב הכלכלי הדחוק, הביאו את ההורים להבין שמקומם אינו בגולה והמטרה היתה להגיע לארץ ישראל. הצעד הראשון להשגת המטרה הוא השכלה רחבה נוסף ללימודי הקודש, רכישת השפה העברית וכמובן גם לא לוותר על רכישת ממון. הם שלחו את זבולון לאנגליה לקרובי משפחה. באנגליה הוא מיצה את כישרונו בלימודי כלכלה, ולא זנח את לימודי העברית. כל העת שמר על הקשר עם המשפחה ולקח על עצמו את המשימה לעזור למשפחתו הענפה להגיע לארץ ישראל.
לאחר תום לימודיו נכנס עם שותף לעסקי ברזל, וגם כאן הצליח לא רע. במקום מושבו הוא הצטרף לקבוצת חברים שבחלקה היו בעלי הון רב וחלקם בעלי עסקים קטנים. הם שמו להם למטרה לקנות קרקעות בארץ ישראל ולהתיישב בה.
באותו זמן נרכשו אדמות כרכור על ידי הכשרת הישוב בראשותו של ארתור רופין. המימון הראשוני היה בעזרתו של רוטשילד כהלוואה. הוא דרש בחזרה את כספו ושוב חיפשו מימון לרכישת גוש האדמה הגדול. הפעם האדמה נמכרה לשלושה גורמים: חברת אחוזת לונדון, שלזינגר-מיליונר מרוסיה והועד האודסאי.
הראשון לממש את הרכישה היה שלזינגר, שהתחיל בבניין חווה חקלאית בשם אבן יצחק, שלא עלתה יפה. בסופו של דבר שלזינגר ירד מנכסיו בגלל המהפכה ברוסיה, ומכר את חלקו באדמה לגורמים שונים. האדמה של הועד האודסאי נמכרה עם אדמות שלזינגר.
את הקרקע שנרכשה על ידי חברת אחוזת לונדון לא ניתן היה ליישב בגלל מלחמת העולם הראשונה וכיבוש ארץ ישראל על ידי הבריטים, רק עם תום המלחמות התחיל תהליך התיישבות על אדמות אלה.
זבולון, שהיה אזרח בריטי, עזר בהשגת ויזות כניסה לארץ ישראל. ראשון הבאים היה אבי משה, אחריו אחיו מאיר, יהושע ואליהו-דוד ואחיותיהם דבורה והדסה. באו גם בני הדודים משפחת לוביץ ורבים מהעיר גרודנו וגם אחרים שמצאו בכרכור מקום להתיישב בו. זבולון ואשתו רחל עלו לארץ ישראל בשנת 1951, בנו את ביתם בכרכור וגרו בו עד יום מותם.
14.7.2016 חוה אוסטר, בתו של משה בדש, ממייסדי מושב כרכור

קישור לאתר משפחתי חיצוני:

גלריית תמונות


  • בדש זבולון