חיפוש משפחות

חדשות אחרונות

יום ששי, 28/1/2022.
נפגשים בשעה 10:00 בבית הראשונים.
מפגש, סיור בפרדס וגם בבית אריזה מודרני.
מדריך: דודי שליט
הסיור מתקיים גם אם ירד גשם.
תשלום – כנדבת לבה של המשתתפת ונדבת לבו של המשתתף