חיפוש משפחות

חדשות אחרונות

אליהו דוד בדש

נולד י' בטבת תרמ"ט (סוף 1888) בגרודנה, רוסיה, לאביו אברהם ולאמו חנה בת חיים ליב לוביץ .

קיבל ראשית חינוכו בתלמוד תורה. יצא בנעוריו לאנגליה ועסק בבניין ובחקלאות. היה פעיל בחיים הציבוריים של יהודי מזרח אירופה והשתתף ביסודה ובפעולותיה של "אחוזת לונדון" שחבריה התארגנו לרכישת קרקע ולהכנת התנחלותם בארץ-ישראל, ורכשו את אדמת כרכור. בשנת תרפ"א (1921) עלה לארץ, ייצג את אחוזת לונדון הראשונה בפיתוח הקרקע ובהכנת ההתנחלות, עזר למוסדות הישוב ברכישת קרקעות נוספים, שביחד עם אדמות "אחוזה" הספיקו לייסוד מושבה בגודל הדרוש. נטע את הפרדסים הראשונים לחברים ולעצמו ומנהל את משקו החקלאי מאז ועד עתה. בשנת תרפ"ח (1928) נשא לאשה את בתיה בת אברהם קובנסקי.

שירת את הצבור כל השנים כמוכתר המקום ונציגו, ובתקופת השלטון האנגלי בארץ השכיל, כיוצא אנגליה, לקיים קשרים טובים עם אנשי השלטון שבא עמהם במגע לרגל תפקידו, ולא פעם הצליח לנצל את הקשרים הללו לטובת פעולות ההגנה באזור. שנים רבות היה ראש המועצה המקומית, וגם עתה נותן מזמנו לשרות הצבור כיו"ר חברה קדישא, גזבר בית הכנסת וחבר הנהלת בנק הלואה וחסכון סניף כרכור.

בנותיו: חנה האן , דליה שץ, תמר פלד.

המידע מתוך "תידהר" אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו בעריכתו של דוד תדהר:  https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3541